GUÍA MÉDICA


CIRUGIA GENERAL Y AP. DIGESTIVO

COSTABUJAN, jose antonio
Centro Proctológico
C/ Montevideo 23, Lugo
Tfno: 982284040 /

GONZALEZLOPEZ, Rocío
POLUSA
Dr. Iglesias Otero s/n C.P.27004
Lugo
Facultativo
Tfno: 982222854 /

PEREZMOREIRAS, Maria Isabel
POLUSA
C/ Dr. Iglesias Otero sn 27004
Lugo
Facultativo
Tfno: 982222854 /